Kvalitet på nett

Offentlige digitale tjenester og nettsteder


Innhold

Kampanje

Nyheter

Årets kvalitetsvurdering - status og noen endringer

Vi er nå godt i gang med årets vurderingsrunde. Vi holder på til ut på vårparten og regner med å ha resultatene klare i juni 2016. Det blir noen endringer i utvalget fra det som tidligere har blitt skissert, her finner du den endelige testplanen.

Høring - kriteriesett for offentlige nettsteder og digitale tjenester 2015

Kriteriesettet vi nå legger ut på høring er en sammenslåing av tidligere kriteriesett for kvalitet på nettsteder og kvalitet på digitale tjenester. Dette grepet vil forhåpentligvis hjelpe oss og deg å se informasjon og oppgaveløsning som en helhet, slik vi mener det bør fremstå for brukerne.

Språk i digitale tenester

Godt design og god bruk av teknologi er viktig for å lage gode digitale tenester, men det hjelper ikkje at tenesta ser bra ut og fungerer teknisk om brukarane ikkje forstår innhaldet. Gjennom vurderingane av språk i digitale tenester, har vi fått meir kunnskap om kva som fungerer og korleis tenesteeigarane kan jobbe vidare med språkutforminga.

Blogg and twitter

Nettkvalitet på twitter