Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Nytt kriteriesett: kvalitet på digitale tjenester

09.05.2014

I over 10 år har Difi gjennomført kvalitetsvurderinger av offentlige nettsteder. Vi legger nå frem et nytt kriteriesett for vurdering av digitale tjenester. Høringsfristen var 23. mai, men det er fortsatt mulig å kommentere.

Definisjonen av “digitale tjenester” varierer avhengig av hvem du spør. Vi velger en pragmatisk tilnærming og vil vurdere nettinnhold som

  • en borger møter når hun/han må utføre en oppgave
  • og der oppgaven innebærer å gå igjennom en interaktiv selvbetjeningsprosess
  • og som fører fram til en eller annen form for leveranse fra offentlig sektor

Den digitale tjenesten kan være alt fra søknad om barnehageplass til det å få nytt Europeisk helsetrygdekort. Tjenester der brukeren må laste ned/fylle ut PDF/Word-skjema får så selv å måtte sende inn via post/epost vil IKKE bli vurdert med dette kriteriesettet.

Kriteriesettet følger brukeren fra søk, via innlogging, oppgaveløsning, innsending og til sist mottak av kvittering. Det betyr at vi vurderer:

  • Trefflistene på eksterne og interne søkesider
  • Informasjonssider som omhandler tjenesten
  • Innloggingen
  • Den konkrete selvbetjeningsløsningen/tjenesten.

I tillegg til ekspertvurderinger av tjenestene, har DIFI også som mål at brukerne skal få uttale seg. Dette vil skje gjennom en spørreundersøkelse etter at den digitale tjenesten er fullført (exit-undersøkelse). Spørsmålene i denne gjenstår å formulere.

Vinneren av årets digitale tjeneste vil kåres av en jury. I beslutningsgrunnlaget til juryen vil også en praktisk brukertest av de nominerte inngå.

Høringsfristen på det nye kriteriesettet var 23. mai, men det er fortsatt mulig å kommentere.

 

Kvalitet på nett 2014

04.02.2014

2014 blir året vi tester ut et helt nytt kriteriesett for kvalitet i digitale tjenester. Det nye kriteriesettet vil bli lagt ut på høring her før sommeren. Vi vil bruke høsten på å teste utvalgte tjenester (eksempel på tjenester: barnehagesøknad, bytte fastlege, m.fl.). Vi har ennå ikke bestemt hvilke tjenester vi skal teste.

Dette betyr at den tradisjonelle testingen av offentlige nettsteder ikke blir gjennomført i 2014.

Kvalitet på nett-konferansen

09/10-2013

Opptak og presentasjoner fra Kvalitet på nett-konferansen 2013

Andre nyttige lenker

Årets kommunale nettsted Årets statlige nettsted Tilgjengelighetsprisen Sjå alle vurderte nettstadar