Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

4 stjerner

Se nettstedet til Gjesdal kommune

1. Tilgjengelighet: 47 %
Landsgjennomsnitt 59%
KriteriePoeng
1.1Bildene på nettstedet har alternativ bildetekst0 av 2
1.2Lenker skiller seg ut fra vanlig tekst2 av 2
1.3Nettstedet forklarer hvordan skriftstørrelsen kan endres1 av 3
1.4Datatabeller er tilgjengelige1 av 3
1.5Rammer blir benyttet på en måte som reduserer ulempene2 av 2
1.6Meny og søk fungerer uten ekstra utvidelser2 av 2
1.7Kontrasten på nettstedet er tilstrekkelig3 av 3
1.8Statisk innhold kan hoppes over0 av 2
1.9Nettstedet skiller mellom form og innhold1 av 4
1.10Nettstedets språk er deklarert2 av 3
1.11HTML er korrekt kodet på nettstedet1 av 5
1.12All funksjonalitet på nettstedet kan betjenes via tastaturet2 av 3
1.13Nedlastbare dokument er tilgjengelige0 av 2
Sum17 av 36
2. Brukertilpassing: 62 %
Landsgjennomsnitt 65%
KriteriePoeng
2.1Nettstedet er optimalisert for god ytelse og rask nedlasting2 av 4
2.2Nettstedet er tilpasset mobile enheter0 av 4
2.3Innholdet er merket med dato2 av 2
2.4Nettstedet har en tilfredsstillende søkefunksjon5 av 5
2.5Innholdet er presentert på andre språk enn norsk4 av 4
2.6Nettstedet er tilrettelagt for enkel og konsistent navigasjon4 av 4
2.7Nettstedet har lagt til rette for utskrift av innholdet1 av 2
2.8Nettstedet har beskrivende sidetitler og adresser0 av 4
Sum18 av 29
3. Nyttig Innhold: 69 %
Landsgjennomsnitt 56%
KriteriePoeng
3.1Nettstedet legger til rette for en forenklet informasjonsflyt3 av 3
3.2Nettstedet har kontaktinformasjon3 av 3
3.3Nettstedet har tilfredsstillende egeninformasjon2 av 3
3.4Nettstedet legger til rette for innsyn i postjournal3 av 5
3.5Nettstedet legger til rette for innsyn i saker og møter2 av 4
3.6Nettstedet legger til rette for elektroniske høringer og digital medvirkning2 av 4
3.7Nettstedseier har tilgjengeliggjort åpne data0 av 3
3.8Nettstedet har skjema for elektronisk innsending5 av 5
3.9Nettstedet har innloggingsbasert selvbetjening.4 av 5
Sum24 av 35
Gjennomsnitt: 59%

(Vurdert 26.04.2013)

Evalueringen er foretatt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Aletheia. Kvalitetsvurderingen er et ledd i å synliggjøre kvaliteten på de offentlige internettsidene og for å stimulere til å øke kvaliteten på de offentlige elektroniske tjenestene.

Vurderingen er foretatt på bakgrunn av kvalitetskriteriene for offentlige nettsider. For mer informasjon om kriteriene og arbeidet med kvalitetsvurderinger, se vår samleside.