Kampanje

Nyheter

Prisen for årets digitale tjeneste til Husbanken

Husbankens løsning Søknad om startlån ble i dag tildelt prisen «Årets digitale tjeneste – Kvalitet på nett 2016» på Direktoratet for forvaltning og IKTs (Difi) digitaliseringskonferanse.

Resultata frå Kvalitet på nett 2016

Kvaliteten på offentlege digitale tenester står stille. Framleis er det mange barrierar for brukarane når dei skal ta i bruk dei digitale løysingane.

Kan vi ha oversett nokre gode digitale tenester?

I årets kvalitetsvurdering vurderer vi om lag 75 digitale tenester, der utvalet er basert på nokre utvalskriterier. For å sikre at vi får med oss dei beste, og dermed kan kåre ein verdig vinnar, kan du kome med forslag til tenester vi bør teste.

Blogg and twitter