Nyhetsarkiv

Prisen for årets digitale tjeneste til Husbanken

Husbankens løsning Søknad om startlån ble i dag tildelt prisen «Årets digitale tjeneste – Kvalitet på nett 2016» på Direktoratet for forvaltning og IKTs (Difi) digitaliseringskonferanse.

Resultata frå Kvalitet på nett 2016

Kvaliteten på offentlege digitale tenester står stille. Framleis er det mange barrierar for brukarane når dei skal ta i bruk dei digitale løysingane.

Kan vi ha oversett nokre gode digitale tenester?

I årets kvalitetsvurdering vurderer vi om lag 75 digitale tenester, der utvalet er basert på nokre utvalskriterier. For å sikre at vi får med oss dei beste, og dermed kan kåre ein verdig vinnar, kan du kome med forslag til tenester vi bør teste.

Årets kvalitetsvurdering - status og noen endringer

Vi er nå godt i gang med årets vurderingsrunde. Vi holder på til midten av mai og presenterer resultatene på Digitaliseringskonferansen 9.-10.juni. Det blir noen endringer i utvalget fra det som tidligere har blitt skissert, her finner du den endelige testplanen.

Høring - kriteriesett for offentlige nettsteder og digitale tjenester 2015

Kriteriesettet vi nå legger ut på høring er en sammenslåing av tidligere kriteriesett for kvalitet på nettsteder og kvalitet på digitale tjenester. Dette grepet vil forhåpentligvis hjelpe oss og deg å se informasjon og oppgaveløsning som en helhet, slik vi mener det bør fremstå for brukerne.

Språk i digitale tenester

Godt design og god bruk av teknologi er viktig for å lage gode digitale tenester, men det hjelper ikkje at tenesta ser bra ut og fungerer teknisk om brukarane ikkje forstår innhaldet. Gjennom vurderingane av språk i digitale tenester, har vi fått meir kunnskap om kva som fungerer og korleis tenesteeigarane kan jobbe vidare med språkutforminga.

Resultata frå årets kvalitetsvurdering offentleggjort

Difi har no lagt fram vurderingane av offentlege digitale tenester for 2014. Resultata syner at det er mykje å gå på når det gjeld å lage brukarorienterte tenester, mellom anna når det gjeld mobiltilpassing og klart språk.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*