Om kvalitet på nett-arbeidet

Vi jobber for bedre offentlige digitale løsninger. Dette gjør vi ved å vurdere og rangere løsningene basert på vårt kriteriesett.

 

Hvem blir vurdert, og når?

Kvalitet på nett retter seg mot både nettsteder og tjenester, og vurderer disse sammen. Annen hvert år tar vi et utvalg løsninger fra det offentlige (ofte et sted rundt 70) og vurderer disse opp mot kriteriesettet. De beste blir deretter brukertestet, før en jury velger ut den beste digitale tjenesten.

Vi vurderer ikke alle offentlige nettsteder slik som før. Vi vurderer nå nettsteder og tjenester sammen, og som et resultat har vi måtte redusere antall testede løsninger.

Det betyr at mange ikke blir vurdert like ofte som tidligere. Vi tar gjerne mot forslag til løsninger dere ønsker skal bli med i utvalget.

Vurderingsmodellen har en 2års-syklus. Neste runde begynner høsten 2017 der resultatene vil være klare sommeren 2018. Resultatene fra forrige runde (2016) ligger på resultatsidene våre.

Tidslinje som viser vurderingssyklusen
 

Tidslinje som viser vurderingssyklusen

 

Kriteriesettet

Kriteriesettet består av 33 kriterier fordelt på 6 kategorier. Kriteriene kommer fra anerkjente standarder og retningslinjer, beste praksis og politiske føringer på området. Kriteriesettet retter seg mot både nettsteder og tjenester, og ser på dette som en helhet.

Kriteriesettet har flere bruksområder og fungerer blant annet både som veiledning, hjelp til selvevaluering og som dokumentasjon til kravspesifikasjon i anskaffelser av webløsninger.

Alle kriterier inneholder en innledning som forklarer bakgrunnen for hvorfor kriteriet er viktig, konkrete testpunkter som skal oppfylles, og en detaljert testmetode. Det gjør at du selv kan gjøre tester av din egen løsning. Dersom du har et nettsted uten tjenester, hopper du bare over de testpunktene på hvert kriterium som bare gjelder tjenester.

Kriteriesettet består av følgende kategorier

  1. Nettsted og tjeneste er enkel å finne (2 kriterier)
  2. Nettsted og tjeneste er troverdig (8 kriterier)
  3. Nettsted og tjeneste er trygg å bruke (2 kriterier)
  4. Nettsted og tjeneste virker (fungerer godt) (7 kriterier)
  5. Nettsted og tjeneste er enkle å bruke for alle (12 kriterier)
  6. Det er lett å få hjelp (2 kriterier)

Hvordan gjennomføres vurderingene?

Løsningene testes opp mot kriteriesettet. Testpersonene gjennomfører hele brukerreisen fra behovet for tjenesten oppstår og frem til den er sendt inn (eller på andre måter fullført). For å sikre høy kvalitet på arbeidet vårt jobber testpersonene våre sammen to og to når de vurderer. Først hver for seg, så sammen.

Før resultatene publiseres får de som eier løsningene både se og kommentere vurderingen vi har gjort. Vi går deretter igjennom alle kommentarer og gjør nye tester der det er aktuelt. På den måten får vi luket ut eventuelle feil vi har gjort.

Hvordan blir brukerne ivaretatt?

Vurderingene våre gjøres av egne testpersoner, som sjekker løsningene opp mot kriteriene i kriteriesettet. Testpersonene er fagpersoner som har bakgrunn og kompetanse innen de områdene som er dekket i kriteriesettet. Denne måten å teste på kalles ofte eksperttesting.

Siden reelle brukere ikke er direkte involvert i selve testingen kompenserer vi for dette med å gjennomføre regelmessige brukertester på noen av løsningene.

Brukertester gjør vi både i selve vurderingsrunden, og i arbeidet med å videreutvikle kriteriesettet. Dette gir oss verdifull innsikt i hvordan brukerne opplever løsningene og ved å sammenligne problemene brukerne avdekker med problemene ekspertene avdekker, kan vi gjøre nødvendige endringer på kriteriene for å sikre at det er de samme problemene som blir avdekket.

 

 

 

Sist endret: 
22. Feb 2017

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*